Adatvédelmi tájékoztató

 

Az Álomtorta – tortatervező internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online vásárlás.

A Bioex Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kerülnek kezelésre, harmadik félnek nem kerülnek átadásra, nyilvánosságra nem kerülnek, és azok csak az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosan, mértékben és ideig kerülnek felhasználásra.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: 1141 Budapest, Paskál utca 35. A. ép.

Az adatkezelő elérhetősége: +36 (30) 313 3633;  timi@alomtorta.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés  bejegyzésre beadva az Adatvédelmi Biztos Hivatal által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. NAIH Szám:

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vásárlók (előzetes regisztráció nélküli felhasználók), szülinapi emlékeztetőre feliratkozók

 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Vásárlók: A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése (Név, elérhetőségek, számlázási és szállítási cím). Szülinapi emlékeztetőre feliratkozottak adatai: Név, e-mail cím, dátumok és nevek, melyekről szülinapi emlékeztetőt szeretnének kapni.   

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. E-mail formájában szülinapi emlékeztetők kiküldése. Időszakosan új termékekről és akciókról szóló hírlevelek küldése azoknak, akik előzetesen ehhez hozzájárultak.  

 

Az Adatkezelő adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– Az alomtorta.hu üzemeltetője, a Bioex Kft. munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően X napon belül törlésre kerülnek.

 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek az Adatkezelő székhelyére küldött levélben vagy a timi@alomtorta.hu e-mail címen Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni. Az Adatkezelő az e-mailen vagy postai úton beérkezett adatkezelési visszavonást 5 munkanapon belül véghezviszi. Ennek értelmében minden visszavonásra kért adatot megsemmisíti.

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu ) fordulhat.

 

Direkt marketing adatvédelmi szabályai:

 

Online hírlevél szolgáltatás esetén (például értesítés árleszállításokról, akciókról, új termékekről) a reklámcélú (direkt marketing) küldemények küldésére vonatkozó szabályokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) tartalmazza.